St Blazey 2 0 Penzance
24th November 1999 at 7:30pm
Blaise Park
J.S.W.L

St Blazey 2v0 Penzance

Dyer 2