Saltash 0 1 St Blazey
15th September 1999 at 7:30pm
Kimberley Stadium
J.S.W.L Cup Preliminary Round

Saltash 0v1 St Blazey

Waddell